blog

UNIZO-directeur Carl Van Dyck: “Fietsen De Geus is 40 jaar en kan inspiratie zijn voor Vlaamse ondernemers”

Carl Van Dyck en Caroline Heirwegh UNIZO en Thomas Vanderhoydonck en Caro De Mulder

Fietsen De Geus, het moederbedrijf van Veloplan, viert zijn veertigjarige bestaan. Kopman Thomas Vanderhoydonck en kopvrouw Caro De Mulder spraken met Carl Van Dyck en Caroline Heirwegh, respectievelijk directeur en ondernemersadviseur bij UNIZO, over ondernemerschap anno 2024.

 

Aanpassen aan ontwikkelingen

Carl Van Dyck: “Allereerst: proficiat, Fietsen De Geus. En proficiat, Thomas en Caro. We mogen het niet vanzelfsprekend vinden dat je als kmo veertig jaar bestaat. Als je ziet welke beweging het economische, technologische en sociale landschap de laatste jaren heeft gemaakt, is het niet evident dat je daar als ondernemer succesvol uitkomt. Deze ontwikkelingen vergen constante aanpassingen aan je manier van ondernemen en verkopen. Het is daarom belangrijk om succes in de kijker te zetten.”

Thomas Vanderhoydonck: “Merci! Maar ik geef toe dat het ook voor Caro en mij een traject met vallen en opstaan was. Al sinds ik in 2012 eigenaar werd van Fietsen De Geus, leer ik voortdurend waar ik goed in ben, en waarin niet.”

Caroline Heirwegh: “Dat is niet meer dan normaal, Thomas. Dat is zelfs heel gezond voor je ondernemerschap. Zelfreflectie is essentieel om als eigenaar het veertigjarig bestaan van je bedrijf te kunnen bereiken.”

 

Carl Van Dyck en Caroline Heirwegh UNIZO en Thomas Vanderhoydonck en Caro De Mulder

Van links naar rechts: Caroline Heirwegh, Caro De Mulder, Thomas Vanderhoydonck en Carl Van Dyck

 

Het voortouw nemen

Carl Van Dyck: “Vlamingen zijn over het algemeen redelijk bescheiden en terughoudend. Dit reflecteert in het ondernemerschap. Om een voorbeeld te noemen: waar ondernemers in onze buurlanden al tien jaar geleden begonnen te investeren in webshops, begonnen Vlaamse bedrijven dat pas massaal te doen tijdens de coronapandemie. Daarom zijn we bij UNIZO blij met ondernemers zoals jullie, Thomas en Caro. Jullie hebben al regelmatig het voortouw genomen in de vernieuwing van het ondernemerschap.”

Caro De Mulder: (lacht) “Zoiets zou ik toch zelf niet rap zeggen over onszelf.”

Carl Van Dyck: “Zie, daar is toch even die Vlaamse bescheidenheid weer. Ik meen het: tijdens de pandemie bijvoorbeeld hebben jullie direct alles op alles gezet om de klant zo goed mogelijk te blijven bedienen. Kon het niet in de winkel, dan creëerden jullie online manieren. We hebben veel bedrijven zien dichtklappen, terwijl jullie juist zoveel mogelijk het contact met de klant in stand hebben gehouden.”

 

Carl Van Dyck en Caroline Heirwegh UNIZO en Thomas Vanderhoydonck en Caro De Mulder

Zaakvoerders Thomas en Caro bij hun fietsenwinkel aan de Marnixplaats in Antwerpen

 

Sociaal-maatschappelijk engagement

Caroline Heirwegh: “Waarom ik als ondernemersadviseur denk dat Fietsen De Geus de veertig jaar heeft kunnen bereiken? Daarvoor zijn meerdere redenen te noemen. Misschien wel de meest unieke reden is het sociaal-maatschappelijk engagement dat De Geus aangaat, hetgeen gewaardeerd wordt door klanten en werknemers. Dat engagement zie je aan de manier waarop jullie mensen opleiden via jullie De Geus Academy. En ook het sociaal project De Geus Plus mag genoemd worden, want we zien niet vaak dat een bedrijf een opleidingstraject heeft voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.”

Thomas Vanderhoydonck: “We proberen maatschappelijk gezien inderdaad actief een rol van meerwaarde te spelen. Ik wil meer doen dan ‘gewoon ondernemen’. Als we naast fietsen verkopen iets extra kunnen betekenen voor mens en milieu, dan doen we dat als dat haalbaar is. Daarom zijn we bijvoorbeeld begonnen met een boom te planten voor elke fiets die we verkopen. Deze normen en waarden heb ik van huis uit meegekregen, want mijn moeder is de oprichtster van TEJO. Dit zijn huizen in heel Vlaanderen waar jongeren gratis en anoniem met een therapeut kunnen praten.”

Carl Van Dyck: “Dat sociale engagement zie ik zelfs in jullie 40-jarige jubileum. Ik las dat jullie een wereldrecord willen zetten met een maatschappelijke insteek, namelijk de grootste liefdadigheidslevering per bakfiets.”

Caro De Mulder: “Klopt. Rijden jullie mee?”

Carl Van Dyck: (lacht) “Als jullie mij een bakfiets lenen, heel graag. Ik heb zelf alleen een racefiets.”

 

Carl Van Dyck en Caroline Heirwegh UNIZO en Thomas Vanderhoydonck en Caro De Mulder Fietsen De Geus

Thomas Vanderhoydonck en Carl Van Dyck bij het plakkaat voor 40 jaar De Geus dat ze gezamenlijk onthulden op 13 maart 2024

 

UNIZO als klankbord voor ondernemers

Thomas Vanderhoydonck: “Ik wil dit gesprek ook aangrijpen om UNIZO te bedanken voor de jarenlange ondersteuning aan Fietsen De Geus. Het klinkt misschien raar, maar ondernemer zijn kan eenzaam zijn. Je hebt niet altijd een klankbord. UNIZO heeft die leemte opgevuld.”

Caroline Heirwegh: “Fijn om te horen! UNIZO wil een klankbord zijn voor ondernemers. Je kan altijd binnekomen om een praatje te doen. We hebben onze kmo-adviesraad en mentorpakketten waarmee je kan sparren met een bedrijfsadviseur. Daarnaast is er ons enorme netwerk van mede-ondernemers waar je beroep op kan doen. Vlaamse ondernemers kunnen veel van elkaar leren.”

Carl Van Dyck: “Wij houden zaakvoerders graag een spiegel voor. Daarmee willen we je laten inzien wie je echt bent, waar je werkelijk naartoe wilt en waar je echt goed in bent.

Caro De Mulder: “Als zaakvoerders van Fietsen De Geus, Veloplan en De Geus Dert13n stelt UNIZO ons telkens weer gerust wanneer we een obstakel tegenkomen in ons ondernemerschap. UNIZO zegt dan: welk probleem je als ondernemer ook ervaart, er zijn nog tientallen anderen die het ook ervaren. Dat betekent niet dat het probleem niet erg is, maar wél dat er zeer waarschijnlijk een oplossing is. En die oplossing reikt UNIZO vervolgens aan.”

Thomas Vanderhoydonck: “UNIZO begrijpt het plezier van ondernemen, maar ook de pijnen.”

 

Thomas Vanderhoydonck en Caro De Mulder van Fietsen De Geus

Twee fiere zaakvoerders voor hun fietsenwinkel: “Merci om elke dag weer de fiets te kiezen, Antwerpen!”

 

Dankbaar voor elke fietser

Carl Van Dyck: “Fietsen De Geus is nu veertig jaar en dat kan zeker inspiratie geven aan andere Vlaamse ondernemers. Al met al kunnen we concluderen dat het succes van Fietsen De Geus geen toevalligheid is, maar het resultaat van hard werk, een kloppende visie en de nodige flexibiliteit in moeilijke tijden. Het doet ons goed dat de zaak van Dirk en Marie-Jeanne [oprichters van Fietsen De Geus, red.] in 2012 in jullie handen is gekomen en dat jullie verder hebben gebouwd op de bedrijfscultuur die zij hadden gecreëerd.”

Caroline Heirwegh: “De producten van Fietsen De Geus, Veloplan en De Geus Dert13n zijn relevanter dan ooit. Om veiligheid en gezondheid te bevorderen worden steden als Antwerpen steeds meer autoluw. De fiets is voor velen een perfect alternatief. Jullie veertigjarige jubileum is dus van harte gegund. Dat er nog maar veertig bij mogen!”

Caro De Mulder: “Merci voor deze prachtige woorden, Carl en Caroline. En voor alle fietsende mensen die dit lezen: merci om elke dag weer de fiets te kiezen.”

Thomas Vanderhoydonck: “Merci, Antwerpen!”

 

Logo 40 jaar Fietsen De Geus

Om het jubileum te vieren, organiseert Fietsen De Geus in 2024 extra veel leuke en leerzame activiteiten voor alle Antwerpenaren. Bekijk het feestprogramma voor het complete overzicht.