Disclaimer & Privacy

Veloplan en Veloplan De Geus zijn merknamen van Fietsen De Geus BV (hierna genoemd Fietsen De Geus), gevestigd te 2000 Antwerpen, Marnixplaats 4 met als ondernemingsnummer BE0885.207.647.

Deze website wordt beheerd door Fietsen De Geus. Door het gebruik van de website verklaart u zich akkoord met het volgende privacy- en cookiebeleid.  

 

WAT ZIJN COOKIES EN WAAROM MAAKT FIETSEN DE GEUS ER GEBRUIK VAN?

De websites van Fietsen De Geus maken gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die je computer opslaat wanneer u onze website gebruikt. Ze brengen onder andere informatie over uw browsertype, besturingssysteem, geografische locatie, het websitebezoek en uw persoonlijke voorkeuren in kaart. Cookies dienen enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert.  

 

Waarom gebruiken wij cookies?

Door cookies te gebruiken kunnen wij u de beste gebruikservaring bieden. Dankzij cookies kunnen we:

  • Onze website voortdurend optimaliseren;
  • Uw voorkeuren onthouden, zodat u niet steeds opnieuw dezelfde informatie moet invoeren of downloaden wanneer u onze website gebruikt;
  • De veiligheid en snelheid van onze website verbeteren;
  • Onze marketing efficiënter maken, zodat we u een betere service kunnen bieden.

 

Waarvoor gebruiken wij cookies niet?

De informatie die we verzamelen gebruiken we enkel binnen Fietsen De Geus. We geven uw gegevens dus niet door aan derden.

 

Welke cookies worden geplaatst via onze website?

First party cookies Fietsen De Geus maakt gebruik van first party cookies of directe cookies die dienen om je gebruikservaring te verbeteren. Dat wil zeggen dat ze enkel informatie op onze website zelf verzamelen. Cookie-overzicht:

CookieTypeLooptijdOmschrijving
Noodzakelijk
PHPSESSIDsessie, eigen cookiesessieDeze cookie is afkomstig van PHP-applicaties. De cookie wordt gebruikt om de unieke sessie-ID van een gebruiker op te slaan en te identificeren met als doel het beheren van gebruikerssessies op de website. De cookie is een sessiecookie en wordt verwijderd wanneer alle browservensters worden gesloten.
viewed_cookie_policypermanent, eigen cookie11 maandenDe cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent plugin en wordt gebruikt om op te slaan of de gebruiker al dan niet heeft ingestemd met het gebruik van cookies. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen
cookielawinfo-checkbox-necessarypermanent, eigen cookie11 maandenDeze cookies worden opgeslagen door de “GDPR Cookie Consent” plugin. Deze cookie wordt gebruikt om uw voorkeur op te slaan voor de categorie “Noodzakelijk”
cookielawinfo-checkbox-non-necessarypermanent, eigen cookie11 maandenDeze cookies worden opgeslagen door de “GDPR Cookie Consent” plugin. Deze cookie wordt gebruikt om uw voorkeur op te slaan voor de categorie “Niet noodzakelijk”
Marketing
VISITOR_INFO1_LIVEpermanent, cookie van derden5 maandenDeze cookie wordt ingesteld door YouTube. Wordt gebruikt om de informatie van de ingesloten YouTube-video's op een website bij te houden.
Analytics
_ga_(code)permanent, cookie van derden2 jaarCookie van Google Analytics die wordt gebruikt om de sessiestatus te behouden.
__hstcpermanent, cookie van derden1 jaarDeze cookienaam is gekoppeld aan websites die zijn gebouwd op het HubSpot-platform. Het wordt door hen gerapporteerd als zijnde gebruikt voor website-analyse.
hubspotutkpermanent, cookie van derden1 jaarDeze cookie wordt door hubspot gebruikt om de bezoekers van de website bij te houden. Deze cookie wordt doorgegeven aan Hubspot bij het indienen van het formulier en gebruikt bij het ontdubbelen van contacten.
__hsscpermanent, cookie van derden30 minutenDeze cookie houdt sessies bij. Dit wordt gebruikt om te bepalen of HubSpot het sessienummer en de tijdstempels in de __hstc-cookie moet verhogen. Het bevat het domein, viewCount (verhoogt elke paginaView in een sessie) en de starttijdstempel van de sessie. Het verloopt over 30 minuten.
visitorIdpermanent, cookie van derden2 jaarHoudt gebruikersstatussen over paginabezoeken bij.
__hssrcsessie, cookie van derdensessieTelkens wanneer HubSpot de sessie-cookie wijzigt, wordt deze cookie ook ingesteld om te bepalen of de bezoeker zijn browser opnieuw heeft opgestart. Als dit cookie niet bestaat wanneer HubSpot cookies beheert, wordt het beschouwd als een nieuwe sessie. Het bevat de waarde "1" indien aanwezig. Het vervalt aan het einde van de sessie.
YSCcookie van derdenDeze cookies worden ingesteld door YouTube en worden gebruikt om de weergaven van embedded video's bij te houden.
_gapermanent, cookie van derden2 jaarDeze cookie wordt geïnstalleerd door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om bezoekers-, sessie-, camapaign-gegevens te berekenen en het sitegebruik bij te houden voor het analyserapport van de site. De cookies slaan informatie anoniem op en kennen een randomly gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te identificeren.
_gidpermanent, cookie van derden1 dagDeze cookie wordt geïnstalleerd door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om informatie op te slaan over hoe bezoekers een website gebruiken en helpt bij het maken van een analyserapport over hoe de wbsite het doet. De verzamelde gegevens, inclusief het aantal bezoekers, de bron waar ze vandaan komen en de pagina's zijn anoniem geanonimiseerd.
_gat_UA-(code)permanent, cookie van derden1 minuutDit is een patroontype-cookie die is ingesteld door Google Analytics, waarbij het patroonelement op de naam het unieke identificatienummer van het account of de website bevat waarop het betrekking heeft. Het lijkt een variatie te zijn op de _gat-cookie die wordt gebruikt om de hoeveelheid gegevens die Google op websites met een hoog verkeersvolume vastlegt, te beperken.
Functioneel
CONSENTpermanent, cookie van derden16 jaar 8 maanden 3 dagen 14 uur 17 minutenDeze cookie wordt ingesteld door YouTube. Wordt gebruikt om de informatie van de ingesloten YouTube-video's op een website bij te houden.
__cf_bmpermanent, cookie van derden30 minutenDeze cookie, ingesteld door Cloudflare, wordt gebruikt om Cloudflare Bot Management te ondersteunen.
messagesUtkpermanent, cookie van derden5 maanden 27 dagenHubSpot stelt deze cookie in om bezoekers te herkennen die chatten via de chatflows-tool.
loglevelpermanent, cookie van derdennooitVideoask cookie. Maintains settings and outputs when using the Developer Tools Console on current session.
_GRECAPTCHApermanent, cookie van derden5 maandenCookie wordt geplaatst door Google reCAPTCHA om verzoeken van bots te filteren.
yt-remote-device-idpermanent, cookie van derdenBewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video
yt-remote-connected-devicespermanent, cookie van derdenBewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video
Andere
JSESSIONIDpermanent, cookie van derden1 jaarGebruikt door sites geschreven in JSP. Platformsessiecookies voor algemeen gebruik die worden gebruikt om de status van gebruikers op paginaverzoeken te behouden.
 

 

Hoe kunt u cookies uitschakelen?

U kunt de cookies ook uitschakelen, verwijderen of de instellingen voor cookies aanpassen, al zal onze website in dat geval niet optimaal meer kunnen werken. Wilt u de instellingen voor cookies toch aanpassen? Dan kunt u hier de instructies voor verschillende browsers terugvinden:

 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Fietsen De Geus of rechthoudende derden.  

 

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke omstandigheden, en kan dus niet als persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Fietsen De Geus levert inspanningen om de aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en actueel te houden. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of mocht bepaalde informatie op de site ontbreken, zal Fietsen De Geus inspanningen leveren om dit zo snel mogelijk te corrigeren. Fietsen De Geus kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Onjuistheden op de site kan u aan de beheerder van de site melden. Alle inhoud van de site kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Fietsen De Geus geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Fietsen De Geus kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site, dit met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De website bevat hyperlinks naar websites of pagina’s van derden, of onrechtstreekse verwijzingen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert geen goedkeuring van de inhoud ervan. Fietsen De Geus verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.  

 

PRIVACYBELEID

Fietsen De Geus hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van klantenbeheer. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden (indien wel het geval vermelden aan wie). Fietsen De Geus kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs de welke u naar onze website gekomen bent, of het webadres waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te verbeteren voor de gebruikers.  

 

GARANTIES INZAKE RECHTMATIGE EN VEILIGE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Elke klant kan erop rekenen dat zijn persoonsgegevens op een faire en rechtmatige manier worden verwerkt. Dit betekent dat de gegevens enkel worden verwerkt voor de hierboven beschreven legitieme doeleinden. Fietsen De Geus garandeert bovendien dat de verwerking altijd voldoende, evenredig en niet buitensporig is. Fietsen De Geus kan uw gegevens overdragen naar marketing/CRM-tools die de gegevens kunnen verwerken voor een analyse van het surfgedrag teneinde gerichte meldingen te versturen. Hiervoor kunnen er third party cookies worden geïnstalleerd. We zullen uw persoonsgegevens nooit langer dan strikt noodzakelijk bewaren. We zullen uw gegevens echter bijhouden zolang uw account actief is of zolang wij uw persoonsgegevens nodig hebben om u een bepaalde service te kunnen aanbieden. Fietsen De Geus heeft voldoende technische en organisatorische maatregelen getroffen om een veilige verwerking van uw persoonsgegevens te garanderen. Deze maatregelen stemmen overeen met de aard van de persoonsgegevens en zijn evenredig met de mogelijke ernst van het risico. Het risico op accidentele of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging of toegang tot en enige andere ongeoorloofde verwerking van de gegevens is tot een minimum beperkt. Jammer genoeg kan geen enkel risico volledig worden vermeden. Indien ongeoorloofde toegang wordt verkregen tot de IT-systemen van Fietsen De Geus zullen we onmiddellijk alle mogelijke maatregelen treffen om de schade aan en/of de diefstal van de gegevens tot een minimum te beperken en waar relevant te melden.  

 

RECHT VAN VERZET

Elke klant kan verzet aantekenen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. De klant mag te allen tijde, kosteloos en zonder meer verzet aantekenen tegen de voorgestelde verwerking van zijn persoonsgegevens indien de gegevens werden verkregen voor marketingdoeleinden. U hebt ook het recht te eisen dat al uw persoonsgegevens die werden verkregen en die onvolledig of irrelevant zijn, worden verwijderd en/of te bepalen dat deze niet mogen worden gebruikt, ongeacht het verwerkingsdoel. Dit geldt ook voor persoonsgegevens die niet mogen worden geregistreerd, bekend gemaakt en behouden, of persoonsgegevens die nog worden bewaard na afloop van de toegestane periode. U kunt dit recht te allen tijde, kosteloos en zonder verdere rechtvaardiging uitoefenen. De klant kan dit recht uitoefenen middels een ondertekend schriftelijk verzoek gericht aan Fietsen De Geus verstuurd per aangetekende post. Fietsen De Geus  verbindt zich ertoe passende maatregelen te nemen binnen vijftien (15) werkdagen na ontvangst van het verzoek.  

 

RECHT OP TOEGANG

Elke klant die zijn identiteit kan aantonen heeft het recht op toegang tot alle informatie over de verwerking van zijn persoonsgegevens door Fietsen De Geus , zoals uiteengezet in de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Dit omvat informatie over de doeleinden van deze verwerking, het soort informatie dat wordt verwerkt en de categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt. Deze privacyverklaring is een eerste indicatie. De klant kan dit recht uitoefenen middels een ondertekend schriftelijk verzoek gericht aan Fietsen De Geus verstuurd per aangetekende post. Fietsen De Geus verbindt zich ertoe passende maatregelen te nemen binnen vijftien (15) werkdagen na ontvangst van het verzoek.  

 

RECHT OP CORRECTIE

Fietsen De Geus hecht groot belang aan de verzameling van accurate gegevens. Onjuiste of onvolledige persoonsgegevens kunnen daarom altijd worden gecorrigeerd of zelfs verwijderd. Omdat we onmogelijk altijd op de hoogte kunnen zijn over enige fouten ten aanzien van, de onvolledigheid of onjuistheid van uw persoonsgegevens, is het aan u, de klant, om onjuistheden of weglatingen te melden en de nodige correcties aan uw geregistreerde gegevens aan te brengen. Indien u zelf het nodige niet kunt doen, neem dan contact met ons op middels een ondertekend schriftelijk verzoek verstuurd per aangetekende post. Fietsen De Geus zal binnen vijftien (15) werkdagen de nodige maatregelen treffen door wijzigingen of correcties aan te brengen aan uw persoonsgegevens of door uw persoonsgegevens te verwijderen. Aangezien de verwijdering hoofdzakelijk betrekking heeft op de zichtbaarheid is het dus mogelijk dat de verwijderde persoonsgegevens tijdelijk opgeslagen blijven.  

 

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.  

 

WIJZIGBAARHEID

Fietsen De Geus heeft het recht om deze privacy- en cookieverklaring te wijzigen. Dit cookiebeleid werd het laatst gewijzigd op 1 februari 2022.